Jesteś w Kościele!

SŁOWO WSTĘPNE

Jesteś w Kościele. W tym momencie. Tak, właśnie Ty!

Dość śmiałe stwierdzenie, prawda? Może odpowiesz mi, że w tej chwili jesteś w domu, pracy, szkole, na kwarantannie lub izolacji. Ja jednak podtrzymuję tę myśl.

Przypuszczam, że gdy słyszysz słowo „KOŚCIÓŁ”, na myśl przychodzi Ci budynek, w którym ludzie gromadzą się, by się modlić. Zasadniczo słowo to, w tym znaczeniu, w języku polskim piszemy małą literą: kościół. Ja jednak, pisząc, że „jesteś w Kościele”, mam na myśli coś innego.

Słowo „Kościół”, pisane wielką literą, oznacza wspólnotę. Wspólnotę, w którą zostałeś włączony/włączona poprzez sakrament chrztu. Wspólnotę wszystkich ludzi wierzących, na całym świecie. W tym momencie, gdy czytasz te słowa, Ty jesteś w Kościele. Jesteś bowiem cały czas we wspólnocie, która pamięta o Tobie w modlitwie. W czasie każdej Mszy modlimy się za cały Kościół, za każdego z osobna i wszystkich razem.
Pamiętaj o tym, jeśli czujesz się samotny.

Pragniemy zaproponować różne formy przeżycia nadchodzących świąt dla osób, które nie będą mogły iść do kościoła, by pamiętały, że cały czas są w Kościele. Projekt adresujemy również do tych, którzy pragną jeszcze mocniej pogłębić w tych dniach swoją relację z Panem Bogiem.

Na początku chcemy przypomnieć słowa Pana Jezusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Mając to na uwadze, zapraszamy przede wszystkim do modlitwy w gronie rodziny. Spośród licznych form modlitwy, jakie można zaproponować, wybraliśmy trzy. Oto one:

  1. Celebracja tajemnicy dnia. Korzystając z przygotowanych materiałów, możecie w gronie rodziny odprawić pewną „liturgię domową”.
  2. Celebracja części tajemnicy dnia. Zapraszamy przede wszystkim do odczytania w rodzinie liturgii słowa, czyli czytań mszalnych, przewidzianych na dany dzień wraz z komentarzem.
  3. Odmówienie fragmentu liturgii godzin. Być może słyszałeś/słyszałaś o brewiarzu. Jest to właśnie popularna nazwa liturgii godzin. Czym ona jest? Jest to modlitwa, do której zaproszeni są wszyscy wierzący. Jest ona odmawiania obowiązkowo przez wszystkich duchownych, ale nie jest dla nich zastrzeżona. Oparta na modlitwie psalmami, stanowi piękny skarb ze skarbca modlitw Kościoła. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych tekstów Jutrzni i Nieszporów, czyli odpowiednio modlitwy porannej lub wieczornej. Są one opatrzone odpowiednimi objaśnieniami, dzięki czemu mogą ją odmówić nawet osoby, które nigdy nie miały z nią kontaktu.

Oprócz tego, pragniemy przedstawić kilka wskazówek odnośnie korzystania z transmisji liturgii w mediach.

Wszystkie materiały można znaleźć w zakładce „Materiały do pobrania”.

Mamy nadzieję, że pomogą one w owocnym przeżyciu nadchodzących świąt.

Scroll to Top